Villkor för bokning och avbokning av enskilda logibokningar

Check-in och check-out

Hotellrummet är tillgängligt för kunden från och med kl. 15 på ankomstdagen. Rummet hölls reserverad för kunden till kl. 18 på ankomstdagen, om man ej kommit överens om en senare ankomsttid.

Utcheckningen skall ske senast kl. 12 på avresedagen, falls man inte speciellt kommit överens om en senare utcheckning. För en överenskommen senare check-out tidpunkt debiterar hotellet 30 €/timme.

Ändring i bokningen eller avbokning

Du kan omändra eller helt avboka din logibokning kostnadsfritt, om detta sker senast kl. 18 dagen före ankomstdagen. Hotellet har rätt att debitera det första dygnet av logibokningen om omändringen eller avbokningen sker därefter eller kunden helt uteblir.

Hotellet returnerar inte eventuella förskottbetalningar efter avbokningen eller dess värdeförändring. Falls du önskar att flytta tidpunkten för den på förhand inbetalda bokningen, vänligen kontakta hotellet direkt.

Hotellrum

I hotellrummets pris ingår hotellfrukost, kvällsbastu och -simning i vår bastuavdelning och fri användning av gymmet. Alla rum på hotell Kivitippu är rökfria. För rökning på hotellrummet debiterar vi 100 € städavgift.

Kunder ansvarar själva för sitt bagage, om det inte lämnats för att förvaras av hotellet. Hotellet ansvarar inte för fodron på hotellets parkeringsområde eller tillhörigheter som finns inuti fodronen i fallet detta skadas eller försvinner.

Vänligen alltid ta reda på läge av hotellets nödutgånger, alarmtryckknappar och brandsläckare.

Oväntade händelser - olycksfall eller insjuknande

Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall bör avbokningen ske utan dröjsmål och måste följas av ett officiellt läkarintyg, i detta fall fakturerar vi 35€ expeditionsavgifter för avbokningen.

Avbokningen måste ske före incheckningen. För återbetalning av en på förhand inbetald bokning måste ett läkarintyg eller ett annat tillförlitligt dokument framföras till Kivitippu inom 14 dygn efter avbokningen, I fall sådana dokument framförs senare, uteblir återbetalningen.

Avbokning eller avbrott av en redan påbörjad hotellvistelse ger ingen rätt till återbetalning. Vänligen bekanta dig med villkor för avbokningar i din egen reseförsäkring.

Force majeure

I fallet av force majeure eller av ett oöverkomligt hinder från Hotell Kivitippus sida, kan Hotell Kivitippu annullera bokningen. I ett sådant fall har kunden rätt för återbetalning av en eventuellt inbetalt bokningsavgift i sin helhet.

Kivitippu kan annullera en bokning om denna kräver en förskottsbetalning och denna inte betalats vid ett överenskommet datum.

Av tvingande skäl har hotellet rätt att flytta en bokning till ett alternativt logi av åtminstone samma kvalitet. Hotellet ersätter till kunden de omedelbara kostnader som uppstår av flyttningen. Hotellbokningar regleras av lag 308/2006 (Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet).

Annat

Vi förbehåller oss rätten att förändra våra boknings- och avbokningsvillkorer. Kunden bör före bokningen bekanta sig med de aktuella boknings- och avbokningsregler och godkänna dem.

Hotell Kivitippu behandlar alla kunduppgifter med största sekretess. För övrigt, falls inte annars angivits, tillämpar Hotell Kivitippu riktlinjer om bokning och avbokning som fastslagits av MaRa r.f.

Dessa boknings- och avbokningsregler gäller enbart för bokningar som görs via Hotell Kivitippus egna hemsidor.

 

Hotell Kivitippu
Nykäläntie 137
62600 Lappajärvi
Tel. +358 6 5615000
myynti@kivitippu.fi