Villkor för bokning och avbokning av grupper minst 20 personer

Priset beräknas för antal personer som nämns i offerten. Förändringar i persontalet påverkar prissättningen.

Lokaler

Hotellets lokaler är avgiftsbelagda. På förhand bokade lokaler debiteras enligt offerten, tilläggsutrymmen enligt prisförteckningen.

Tjänster

Kivitippus tjänster är avgiftsbelagda. På förhand bokade tjänster debiteras enligt offerten, tilläggstjänster som bokas på stället, debiteras enligt prisförteckningen.

Paket

Ett tjänstepaket betyder alltid pris på ett helhetspalet (€/person), som innehåller alla tjänster och lokaler kunden har bokat på förhand. Ett tjänstepaket är en helhet och faktureras som en sådan. En återbetalning för tjänster som bokats men inte använts är inte möjlig.

Serveringar

Kaffe och mat serveras i buffetrestaurangen om man inte kommit överens om annat.

 

Bekräftelse av tillställningen och bookningar samt debiteringsgrunder

28 dygn före tillställningen skall bekräftas:
- antalet personer som deltar
- valda menys och tidpunkt för serveringar
- preliminär tidstabell för tillställningen
- adress för fakturering, kundens FO-nummer, eventuell referensnummer för fakturen

14 dygn före tillställningen skall bekräftas:
- eventuella specialdiät och -önskemål
- tidschema (ankomst, avfart, noggrannare tidstabell för programmet)
- kundens kontaktperson, eventuella VIP-gäster
- eventuella anvisningar om fakturering
- eventuella förändringar i deltagarnas antal (nytt antal, observera info om debiteringsgrund nedanför)

 

Prissättning

För varje person som kunden bekräftat 14 dygn före tillställningen, men som avbokas senast 7 dygn före tillställningen debiteras 50% av priset.

7 dygn före tillställningen skall bekräftas:
- eventuellt förändrade antal personer bör anmälas (observera debiteringsgrunder nedanför)

För personer som kunden bekräftat 7 dygn före tillställningen men som avbokas senast 3 dygn före tillställningen faktureras 75% av priset.

3 dygn före tillställningen:
-eventuellt förändrade antalet personer skall anmälas (debiteringsgrund)

För personer som kunden bekräftat 3 dygn före tillställningen - oberoende om de närvarar tillställningen eller ej - fakturerar vi 100% av priset.

Avbokning av tillställningen, villkor för avbokningen och debiteringsgrund

Avbokas tillställningen helt och hållet, fakturera vi kunden på följande sätt:
- avbokning 29 dygn före tillställningen, ingen fakturering
- avbokning 14-8 dygn före tillställningen, 50% avbokningens pris
- avbokning 7-3 dygn före tillställningen, 75% avbokningens pris
- avbokning mindre än 3 dygn före tillställningen, 100% avbokningens pris

 

Hotell Kivitippu
Nykäläntie 137
62600 Lappajärvi
Tel. +358 6 5615000
myynti@kivitippu.fi